تیک ویلا
مناطق-بالاشهر-تهران

مناطق بالاشهر پایتخت

مناطق بالاشهر پایتخت برای زندگی تهران از پر جمعیت ترین شهر های ایران است و بخاطر امکانات رفاهی و شغل های مختلف تعداد زیادی از مردم ایران بدنبال زندگی در این شهر هستند. در برخی مناطق این شهر رفاه و امکانات بیشتری نسبت به سایر مناطق این شهر وجود دارد. اگر شما بدنبال خرید خانه […]