تیک ویلا
تیک ویلا
حق کمیسیون املاک

کمیسیون املاک

حق کمیسیون املاک ۱۴۰۱

برای همه ما پیش آمده است که برای معامله ملک به سراغ مشاورین املاک برویم ، بعد از در نظر گرفتن فاکتور های اصلی یک معامله ملکی ، پرسشی که برای طرفین قرارداد پیش می آید نحوه محاسبه کمیسیون املاک می‌باشد، در بسیاری از مواقع ممکن است طرفین قرارداد اطلاعاتی راجع‌ به نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک نداشته باشند که ممکن است مشکلاتی را به آورد. در ادامه به تعریف کامل از حق کمیسیون و چگونگی محاسبه آن خواهیم پرداخت.

حق کمیسیون چیست : 

مشاورین املاک در بنگاه ها، نقش واسطه و همچنین راهنمایانی با تجربه در معاملات ملکی هستند و به ازای خدماتی که ارائه می دهند مبلغی تحت عنوان حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت می کنند.

این مبلغ حق الزحمه مشاورین املاک به سبب خدمات ارائه شده توسط آنها در معاملات می باشد و میزان آن بسته به ارزش ملک معامله شده در معاملات مختلف، متفاوت می باشد و بر اساس اصولی مشخص، تعیین می شود. در این میان آگاهی از چگونگی تعیین حق کمیسیون و همچنین قوانین مربوط به آن مانع از ایجاد مشکلاتی هر چند کوچک خواهد بود.

حق کمیسیون مشاورین املاک در ازای چه خدماتی پرداخت می شود؟

  • معاوضه ملک
  • مشارکت در ساخت
  • رهن کامل ملک
  • فسخ قرارداد های ملکی
  • ارائه خدمات مرتبط با قراردادهای جعاله ملکی
  • خرید و فروش ملک
  • رهن و اجاره ملک

حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرار داد

در هر معامله ای، امکان فسخ وجود دارد؛ اما آیا در صورت فسخ قرارداد خرید یا اجاره، حق کمیسیون مشاورین املاک پرداخت می شود؟

از آنجایی که حق کمیسیون مشاورین املاک در ازای خدماتی است که آن ها برای پیشبرد معامله و عقد قرارداد انجام می‌دهند، این افراد پس از فسخ معامله نیز می توانند حق کمیسیون خود را طلب کنند.

البته لازم به ذکر است که فسخ قرارداد های خرید و اجاره، بر اساس مفاد قانونی، در شرایط خاصی امکان پذیر است و طرفین باید در خصوص فسخ قرارداد با یکدیگر اتفاق نظر داشته باشند. در چنین شرایطی، تمامی حق کمیسیون مشاورین املاک (حتی سهم طرف دوم) را طرف فسخ کننده باید پرداخت کند.

 شایان ذکر است در صورتی که مشاورین املاک با ارائه اطلاعات غلط و یا موارد مشابه دیگر، باعث فسخ قرارداد میان طرفین معامله شوند، طرفین نیز مجبور به پرداخت حق کمیسیون نخواهند بود.

حق کمیسیون املاک ۱۴۰۱

۱- رهن و اجاره : 

حق کمیسیون مشاورین املاک برای معامله های رهن و اجاره نیز بر اساس ارزش ملک و اجاره ای که تعیین می شود، محاسبه می گردد. در صورتی که ملکی به صورت رهن و اجاره معامله شود، حق کمیسیون مشاور بر اساس دستورالعمل زیر محاسبه می گردد:

  1. تبدیل مبلغ رهن به اجاره و جمع این مبلغ با اجاره بهای ماهانه
  2. تعیین ۲۵ درصد از این مبلغ به عنوان حق کمیسیون مشاور
  3. محاسبه ۹ درصد از حق کمیسیون به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به مشاور
 

محاسبه کمیسیون اجاره ۱۴۰۱ :

به عنوان مثال برای قراردادی شامل ۲۰ میلیون تومان رهن به اضافه ۱ میلیون تومان اجاره بها حق کمیسیون مشاورین املاک به قرار زیر می باشد:

                                  ۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره

                              ۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۲۰ = تبدیل رهن به اجاره

                ۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰ = مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها

                 مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها × ۲۵ درصد = حق کمیسیون

                             ۴۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ × ۱,۶۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون

                                   0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

                                ۳۶,۰۰۰ = ۰٫۰۹ × ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ مالیات

      مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

      ۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

محاسبه کمیسیون رهن کامل ۱۴۰۱ :

همانطور که گفته شد مبلغ کمیسیون در معاملات رهن کامل براساس مبلغ بدست آمده از تبدیل رهن به اجاره محاسبه می شود بطوری که به ازای هر یک میلیون تومان رهن 30هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شود و بر اساس مبلغ بدست آمده 25 درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین دریافت می شود. علاوه بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز برای معامله مربوطه در نظر گرفته می شود.

 

به طور مثال  اگر ملکی 7۰ میلیون تومان رهن کامل شده باشد حق کمیسیون آن برابر با ۵۷۲,۲۵۰ می باشد که باید توسط هر یک از طرفین معامله بصورت جداگانه پرداخت شود.

                                  ۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره

                               ۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۷۰ = تبدیل رهن به اجاره

                                   مبلغ اجاره × ۲۵ درصد = حق کمیسیون

                              ۵۲۵,۰۰۰ = ۰٫۲۵ × ۲,۱۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون

                                  0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

                                ۴۷,۲۵۰ = ۰٫۰۹ × ۵۲۵,۰۰۰ = مبلغ مالیات

        مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

      ۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

نحوه محاسبه و مقدار کمیسیون فروش ملک

همانطور که گفته شد حق کمیسیون توسط مشاورین املاک به سبب خدماتی که ارائه میدهند دریافت میشود و میزان آن توسط اتحایه مربوطه تعیین و ارزش گذاری می شود.

این مبلغ برای معاملات خرید و یا فروش ملک در تهران، به گونه ای است که 0.25 درصد از قیمت ملک تحت عنوان حق کمیسیون و 9درصد نیز تحت عنوان مالیات از هر دوطرف معامله دریافت می شود.

همانطور که بیان شد، این مبلغ از هر دوطرف معامله دریافت خواهد شد، یعنی 0.25 درصد ارزش ملک از فروشنده و 0.25 درصد هم از خریدار ملک مربوطه دریافت می شود.

به عنوان مثال اگر ملک معامله شده دارای ارزشی برابر با 6 میلیارد باشد، 0.25 درصد 6 میلیارد به عنوان حق کمیسیون محاسبه می شود. مجموع این مبلغ و 9 درصد مالیات در پایان معامله از فروشنده و خریدار اخذ خواهد شد.

                                  6 میلیارد × 0.25 درصد = حق کمیسیون

                       15,000,000= ۰٫۰۰۲۵ × 6,۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون

                            حق کمیسیون × ۹ درصد مالیات = مبلغ مالیات

                          1,350,000 = 15,000,000 × ۰٫۰۹ = مبلغ مالیات

      مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

تومان 16,350,000 = 1,350,000 + 15,000,000 = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

وظایف و ارجاع تخلفات مشاور املاک در زمان گرفتن حق کمیسیون

مشاورین املاک موظف هستند به طرفین معامله، بابت حق الزحمه «رسید» تحویل دهند و مبلغ دریافت شده با عنوان حق کمیسیون املاک را باید در قرارداد ذکر کنند. میزان حق الزحمع مشاوران املاک برابر با مبلغ تصویب شده از طرف اتحادیه املاک کشور خواهد بود و مشاور املاک نمی‌تواند درخواست دریافت رقم بیشتری داشته باشد.

هر مشاور املاکی بر اساس قانون، موظف است نحوه محاسبه حق کمیسیون مصوب اتحادیه را در دفتر خود نصب کند، تا مشتریان با آگهی کامل نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. حق کمیسیون بنگاه حق عرفی و قانونی و صنفی است و طرفین قرارداد ملزم هستند بلافاصله پس از امضای و عقد قرارداد به صورت نقد پرداخت کنند.

اتحادیه مشاورین املاک کشور، به عنوان ناظر، بر عملکرد و کار مشاورین املاک نظارت می‌کند. در صورت ارجاع شکایت به این اتحادیه، طی مراحل قانونی شکایت شما پیگیری و به آن رسیدگی می‌شود. درصورتی که درخواست گزارش تخلفی از یک مشاور املاک را داشتید، سامانه تلفنی 7334، در سراسر کشور به منظور سهولت در رسیدگی به تخلف‌های بنگاه‌های مشاورین املاک، آماده دریافت شکایت‌های مشتریان است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید